Wiadomości Buduj.nl

bądź na bieżąco

Czy masz już bilet na Pierwsze Polskie Forum Budowlane w Holandii?

Teraz jest okazja, żeby zdobyć go ZA DARMO!

Weź udział w naszym Konkursie na stronie facebookowej Buduj.nl ( kliknij zdjęcie poniżej )

zdjęcie do konkursu

 Wystarczy, że napiszesz w komentarzach, na jaki temat chciałbyś porozmawiać podczas paneli. Trzy najciekawsze tematy zaprezentujemy podczas naszych prelekcji, a ich autorzy wygrają bilet na całodniowe wydarzenie!

Weź udział już teraz!

Konkurs trwa do piątku, 31 sierpnia, a szczęśliwych zwycięzców ogłosimy na początku września na naszym fanpage’u na Facebooku.

Zapraszamy Buduj.nl :)

 

 Regulamin Konkursu

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu jest firma Buduj.nl z siedzibą w Lelystad, Holandia (dalej: Buduj.nl)

1.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Buduj.nl

1.3 Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na fanpage’u „Buduj.nl” na Facebooku

1.4 Termin rozpoczęcia Konkursu to 13 sierpnia 2018. Konkurs zostanie zakończony 02 września 2018 o godzinie 20:00. Wybór zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce 02 września 2018 o godzinie 20.00 na fanpage’u „Buduj.nl” na Facebooku

1.5 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

1.6 Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

2.      WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Holandii, która: posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych według prawa holenderskiego. Osoby niepełnoletnie wykluczone są z udziału w Konkursie. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie wszystkich następujących warunków:

- osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2.1.

- Laureat konkursu zobowiązany jest wyrazić zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska podczas ogłoszenia wyników

–osoba biorąca udział jest zobligowana zaakceptować Regulamin Konkursu.

            

3.      NAGRODY

3.1 Zdobywcami nagród w Konkursie są 3 (trzej) uczestnicy, którzy pozostawią komentarz z odpowiedzią pod postem konkursu „Budujmy Razem!” na fanpage’u „Buduj.nl” na Facebooku

3.2 Nagroda w Konkursie (dalej: Nagroda) składa się z jednego biletu wstępu na wydarzenie Forum Budowlane w Holandii, które odbędzie się dnia 29 września 2018.   

3.3 Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

3.4 O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

3.5 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

3.6 Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres buduj.nl@gmail.com  w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

4.      DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

4.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

4.2 Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z udostępnieniem nagrody.

5.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

5.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

6.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

6.2 W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Buduj.nl. 

6.3 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

nasz kanał youtube

Buduj.nl TV

Odwiedź nasz kanał na

Zobacz najnowsze filmy

Polecane

Lubię to!

Buduj.nl na Facebooku

Odwiedź nasz profil na

BUDUJ.NL ALL RIGHTS RESERVED © 2021
Wdrożenie: Solmedia.pl