Moje Buduj.nl

Polityka prywatności

Jeśli korzystasz z naszych usług i/lub zakładasz konta w naszych serwisach, oznacza to, że akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności, a także wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas, wykorzystywanie, ujawnianie i ochronę Twoich danych osobowych w sposób określony w tej Polityce prywatności.

Jeżeli nie podasz wymaganych danych, możemy nie być w stanie udostępnić Ci wszystkich oferowanych przez nas usług.

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe pozyskane od Ciebie i z urządzeń (w tym mobilnych), których używasz podczas korzystania z naszych usług, zakładania u nas konta, przekazywania nam danych w formularzach internetowych, uaktualniania lub dodawania danych na swoim koncie, brania udziału w konkursach lub w toku prowadzenia z nami korespondencji w związku z naszymi usługami.

Dane osobowe, które gromadzimy, są przez nas wykorzystywane do: świadczenia i udoskonalania naszych usług, zapewniania spersonalizowanych treści w serwisach, kontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z kontem i naszymi usługami, świadczenia usług z zakresu obsługi klienta, prezentowania wybranych dla Ciebie treści reklamowych i marketingowych, a także do wykrywania, badania i ograniczania przypadków oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań oraz do zapobiegania występowaniu takich przypadków.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas materiałów marketingowych, możesz anulować subskrypcję, klikając łącze w otrzymanej wiadomości e-mail lub powiadomić nas o swoich preferencjach w ramach bezpośredniej wiadomości od nas.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim do celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy w dowolnym czasie wprowadzać zmiany w Polityce prywatności, publikując je w tym serwisie. Wszelkie wprowadzone zmiany wchodzą w życie automatycznie, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie Polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, które będą mieć wpływ na założone przez ciebie konto w Buduj.nl – poinformujemy Cię o tych zmianach droga mailowa.

Jakiekolwiek spory powstałe w wyniku niniejszej Polityki prywatności podlegają prawodawstwu holenderskiemu