Moje Buduj.nl

Regulamin Buduj.nl

I Ogólne warunki

1. Witamy na portalu www.buduj.nl ("Portal") i dziękujemy za wizytę

Niniejsze warunki użytkowania ( "Regulamin" ) wchodzą w życie z dniem 8 czerwca 2016 i odnoszą się do każdorazowego korzystania z portalu Buduj.nl ("Portal") (zarówno przy użyciu komputera, jak również za pośrednictwem urządzeń mobilnych lub jakiejkolwiek innej aplikacji ), do wszystkich usług oferowanych przez Buduj.nl i do wszystkich umów które Buduj.nl zawiera w celu oferowania serwisów i usług.

Odwiedzając naszą stronę zgadzasz się na niniejszy Regulamin.

Buduj.nl radzi każdemu, kto korzysta z Portalu lub jakichkolwiek usług (np. reaguje na ogłoszenie) (zwanemu dalej "Użytkownikiem "), aby zapoznał się z   niniejszym Regulaminem.

Buduj.nl zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zalecamy regularne sprawdzanie treści Regulaminu.

2. Uzupełniające warunki

Inne usługi oferowane przez Buduj.nl i (płatne) ogłoszenia podlegają dodatkowym warunkom . Warunki te wchodzą w skład Regulaminu Buduj.nl i zawsze będą mieć pierwszeństwo w przypadku ich sprzeczności z jednym lub kilkoma warunkami zawartymi w ogólnej części Regulaminu. Treść warunków uzupełniających jest dostępna w odpowiednich Usługach i jeśli użytkownik korzysta z tych Usług, warunki dodatkowe stanowią część umowy między Użytkownikiem a Buduj.nl.

3. Ochrona prywatności

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia sposoby traktowania danych osobowych Użytkownika oraz ochrony jego prywatności podczas korzystania z Usług. Korzystając z Usług, Użytkownik akceptuje, że Buduj.nl może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

4. Niepełnoletni Użytkownicy

Usługi  Buduj.nl są w ograniczonym stopniu dostępne dla niepełnoletnich użytkowników. Niepełnoletni użytkownicy, mogą korzystać z Usług Buduj.nl, w przypadku otrzymania zezwolenia od prawnych opiekunów lub gdy korzystanie z Usług przez osoby nieletnie jest powszechnie uznawane.

5. Nieuprawnione korzystanie z Portalu

Użytkownikowi zabrania się kopiowania, powielania i / lub publikowania zawartości strony, do tworzenia RSS lub do użytku osobistego, Użytkownik nie może modyfikować zawartości strony internetowej, w inny sposób niż ten opisany w niniejszym Regulaminie.

Zabrania się Użytkownikowi gromadzenia danych osobowych Użytkowników, którzy zamieszczają ogłoszenia na Portalu ( zwanych dalej "Ogłoszeniodawcą " ) (w tym adresów e-mail i numery telefonów ) i / lub kontaktowania się  z nimi w celu bezpośredniego oferowania własnych produktów i / lub usług.

6. Konsekwencje nadużywania Portalu

Prosimy o zgłaszanie nielegalnych, naruszających prawo lub zawierających obraźliwe treści ogłoszeń na info@buduj.nl Oszustwa można zgłaszać do nas w ten sam sposób.

Dzięki tej współpracy możemy zapewnić ze Portal pozostanie bezpieczny dla naszych Użytkowników.

W przypadku otrzymania skarg od Użytkowników lub z innych znanych nam przyczyn, okaże się ze jeden z Użytkowników nie działa zgodnie z prawem i / lub warunkami polityki prywatności - ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony naszych użytkowników podejmiemy następujące kroki.

Buduj.nl może również podjąć te same kroki, jeśli jeden z Użytkowników  w sposób nieracjonalny korzysta z Portalu, na przykład, jeśli utrudnia korzystanie z Portalu innym użytkownikom lub zakłóca prawidłowe funkcjonowanie Portalu.

Kroki które zostaną podjęte, gdy użytkownik nie zastosuje się w ciągu 24 godzin do wskazań podanych przez Buduj.nl:

a. Buduj.nl może wykluczyć danego użytkownika z usług Buduj.nl lub ograniczyć niektóre uprawnienia użytkownika. Przykładem może być zawieszenie konta danego użytkownika, ograniczenie możliwości umieszczania ogłoszeń.

b. Buduj.nl można usunąć jedno lub kilka ogłoszeń zamieszczonych przez tego użytkownika, bez zwrotu kwoty, którą ten użytkownik zapłacił.

Przykłady łamania Regulaminu Buduj.nl:

 • oferowanie zakazanych lub podejrzanych produktów i usług
 • zamieszczanie ogłoszeń, które naruszają prawo własności intelektualnej i /lub prawa osób trzecich
 • działania Użytkowników, które prowadzą do skarg od innych użytkowników
 • działania Użytkowników, które prowadzą do zgłoszeń na policję
 • działania Użytkowników, do których istnieje podejrzenia, że działają niezgodnie z naszymi Regulaminem
 • umieszczanie ogłoszenia, które nie oferują konkretnego produktu lub usługi
 • umieszczanie ogłoszeń w złym dziale
 • umieszczanie ogłoszeń podwójnie
 • umieszczanie(darmowego) ogłoszenia z URL strony internetowej
 • umieszczanie(płatnego) ogłoszenia, które nie spełniają obowiązujących warunków płatności
 • bezpośredni kontakt  Użytkowników z Ogłoszeniodawcami w celu oferowania własnych produktów i / lub usług (spam)

           

W kontekście powyższych przykładów łamania Regulaminu i nadużywania Portalu, w przypadkach gdy zostanie złamane prawo, Buduj.nl przekaże dane osobowe Użytkownika (lub innej osoby) policji.

7. Ograniczona odpowiedzialność Buduj.nl

Buduj.nl nie może zagwarantować że oferowane usługi zawsze będą spełniać oczekiwania Użytkowników i osób odwiedzających nasz Portal. Nie możemy również zagwarantować ze Portal jak również dostęp do kont Użytkowników zawsze będzie prawidłowo działać.

Buduj.nl nie ponosi odpowiedzialności za literówki i/lub błędy w tekstach i informacjach zamieszczonych na Portalu.

Buduj.nl nie ponosi odpowiedzialności (w ramach dozwolonych przez prawo holenderskie) za szkody spowodowanie:

(i) korzystaniem z usług Buduj.nl

(ii) kupnem produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie na Portalu

(iii) błędnymi informacjami na Portalu

(iv) niezabezpieczonymi (elementami) Portalu

(v) zamianą usług Buduj.nl lub zamianami na Portalu

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Buduj.nl ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność ta ogranicza się do kwoty 150 euro, bez względu na to jak wysoka jest kwota szkody.

8. Zmiany usług i zmiany na Portalu

Buduj.nl może w każdej chwili zmodyfikować Portal. To samo tyczy się usług oferowanych przez Buduj.nl. Dołożymy starań aby zmiany te zostały w jak najkrótszym czasie przekazane Użytkownikom.

9. Portal a usługi osób trzecich

Na Portalu znajduj się odnośniki do stron internetowych osób trzecich (np. poprzez link do strony lub banner).

Buduj.nl nie ma kontroli ani wpływu na treści zamieszczone na tych stronach. Strony internetowych osób trzecich maja własny Regulamin i Politykę prywatności. W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z osobami trzecimi.

Dotyczy to również korzystania z usług z innych firm, np. usługi płatnicze. W tym przypadku obowiązuje Regulamin i Polityka prywatności tych firm.

10. Reklamacje

Reklamacje dotyczące usług Buduj.nl prosimy przesyłać na e-mail:  info@buduj.nl

Reklamacje musza być zgłoszone w jak najkrótszym czasie po odkryciu nieprawidłowości w usłudze, ale  nie dłużej niż 2 miesiące. Reklamacje musza być w szczegółowy i jasny sposób opisane. Postaramy się odpowiedzieć na reklamacje wciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku gdy nie będzie to możliwe, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia  podamy przybliżona datę naszej reakcji.

11. Pozostałe przepisy

Buduj.nl B.V. ma siedzibę w Lelystad, Griend 35 58, 8225 TB

Numer VAT NL856.188.918.B01, jest zarejestrowany w Izbie Handlowej pod numerem 65619234.

Buduj.nl może w każdej chwili zmienić treść Regulaminu. Będziemy dążyć do zakomunikowania zmian zanim wejdą one w życie.   

Niniejszy regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Buduj.nl B.V. a Użytkownikiem / lub odwiedzającym.

Umowy wynikające z korzystania z usług Buduj.nl, jak również  Regulaminu podlegają prawu holenderskiemu. W przypadku sporu wynikającego z tych umów lub Regulaminu, podlegają jurysdykcji sadu okręgowego w Amsterdamie.

II Zasady umieszczania ogłoszeń

1. Buduj.nl jest platforma o charakterze informacyjno-, ogłoszeniowo-reklamowym.

Buduj.nl jest miejscem gdzie:

·         Specjaliści z poszczególnych branż umieszczają artykuły / informacje

·         Ogłoszeniodawca może dodać ogłoszenie a Użytkownik może na to ogłoszenie zareagować

·         Reklamodawcy mogą umieścić swój banner reklamowy

Buduj.nl nie jest strona w umowie miedzy Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem. Buduj.nl nie rozstrzyga sporów pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem

2. Ogólne zasady umieszczania ogłoszeń na Platformie:

2.1. Ogłoszenie umieszone na Portalu musi spełniać następujące (wymienione poniżej) ogólne zasady. Ponadto, dodatkowe wymogi maja zastosowanie do pewnych grup ogłoszeń, które w najbliższej przyszłości zostaną dodane do Portalu. Radzimy, aby zawsze dokładnie sprawdzać, jakim wymogom musi odpowiadać ogłoszenie.

2.2. Przygotowanie ogłoszenia:

a. ogłoszenie musi oferować jeden konkretny  produkt / usługę

b. tytuł i opis ogłoszenia musza odnosić się do oferowanego / poszukiwanego produktu lub usługi

c. tytuł i treść ogłoszenia mogą być w języku polskim, niderlandzkim lub angielskim

d. bezpłatne ogłoszenia mogą być umieszczone tylko jeden raz na Platformie. Niedopuszczalne jest aby jednocześnie umieścić kilka identycznych ogłoszeń na Portalu. Zabrania się umieszczania tego samego produktu lub usługi w więcej niż jednym ogłoszeniu. Zabronione jest również tworzenie więcej niż jednego konta w celu umieszczania ogłoszeń zawierających ten sam produkt/usługę

e. jeśli przed upływem okresu na który ogłoszenie zostało umieszczone (lub w przypadku przedłużenia pierwotnego okresu), ogłoszenie zostanie usunięte z Portalu, zabronione jest umieszczanie identycznego ogłoszenia, o ile usuniecie to miało uzasadniona przyczynę (np. przypadkowe usuniecie ogłoszenia lub gdy nieoczekiwanie sprzedaż nie doszła do skutku)

f. ogłoszenie musi być umieszczone w najlepiej pasującej do produktu / usługi kategorii.

2.3. Zabronione treści:

a. tytuł i opis ogłoszenia nie mogą wprowadzać w błąd, być niedokładne lub blednę. Tytuł i opis produktu i/ lub usługi, które są wystawione na sprzedaż musza być opisane jasno i precyzyjnie.

b. ogłoszenie nie może zawierać dyskryminujących treści, pornografii, bluźnierstw, gróźb lub podżegać do nienawiści. Również polityczne treści są zabronione. Dane osobowe osób trzecich lub treści naruszające dobre obyczaje i społecznie przyjęte normy są również zabronione.

c. zabrania się umieszczania zdjęć, które nie odnoszą się do oferowanego produktu lub usługi

d. w bezpłatnym ogłoszeniu nie może znaleźć się link do strony lub URL strony. Niedopuszczalne jest umieszczanie linków lub stron internetowych, które w jakimkolwiek stopniu generują przychody z ogłoszeń.

e. zabrania się umieszczać ogłoszeń typu „ Click to Pay”

2.4. Nielegalne lub niedozwolone produkty i usługi

Niedozwolone jest oferowanie nielegalnych lub niedozwolonych  produktów i/lub usług. Zabrania się również oferowania usług, których świadczenie jest nielegalne lub niezgodne z prawem.

Zarówno od Ogłoszeniodawcy jak i Użytkownika oczekuje się znajomości przepisów i regulacji w odniesieniu do produktu / usługi, który oferują lub poszukują (reagują na ogłoszenie). W przypadku wątpliwości radzimy zasięgnąć dodatkowych  informacji np. stronie internetowej właściwej instytucji.

2.5. Zakaz naruszania praw własności intelektualnej osób trzecich

a. zabrania się umieszczania ogłoszenia w którym oferowany produkt narusza prawo własności intelektualnej osób trzecich. Oznacza to miedzy innymi, ze nie dopuszcza się by oferowany produkt:

(i) naruszał prawa autorskie innego podmiotu, tj. prawo autorskie do oprogramowania lub muzyki, lub malarstwa czy fotografii, która /-e została /-o  użyta w ogłoszeniu bez zgody twórcy 

(ii) naruszenie znaku towarowego, np. wykorzystanie na ubraniu bez zgody właściciela tego znaku towarowego

(iii) naruszenie prawa do wzoru, np. skopiowanie torby bez zgody właściciela oryginalnego projektu torebki. Zabrania się również umieszczania zastrzeżenia w ogłoszeniu dotyczącym autentyczności produktu. Produkty oferowane na Portalu musza być autentyczne. Zabrania się oferowania podrobionych / skopiowanych produktów.

3. Umieszczanie ogłoszenia

3.1. Ogłoszeniodawca umieszcza ogłoszenia za pomocą przycisku „ Dodaj Ogłoszenie”.

Zanim będzie możliwe dodanie ogłoszenia Ogłoszeniodawca musi utworzyć konto. Przy tworzeniu konta nie jest dozwolone aby wybrać nazwę, która zawiera URL lub fragment URL.

Zabrania się przekazywania loginu /nazwy użytkownika i hasła innym osobom. Równocześnie zabrania się używania loginu/ nazwy użytkownika i hasła należących do kogoś innego

3.2. Umowa sprzedaży miedzy Buduj.nl a Ogłoszeniodawcą

a. Po zalogowaniu się Ogłoszeniodawca, może umieścić ogłoszenie za pomocą przycisku 'Dodaj ogłoszenie'. W trakcie tworzenia ogłoszenia można obejrzeć pod przyciskiem "Podgląd", aby wyświetlić ogłoszenie. Po obejrzeniu podglądu można kliknąć na przycisk " Zapisz i Publikuj". W tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży ( "Umowa Sprzedaży") pomiędzy Buduj.nl i Ogłoszeniodawca bezpłatnego ogłoszenia. W przypadku płatnych ogłoszeń umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie dokonania zapłaty.

b. Buduj.nl przechowuje wszystkie Umowy sprzedaży do 14 dnie po usunięciu ogłoszenia. Sposób w jaki obchodzimy się z danymi osobistymi jest opisany w Polityce Prywatności.

3.3. Okres emisji ogłoszenia

Ogłoszeniodawca może wybrać okres emisji: 7 dni, 14 dni, 21 dni lub 28 dni, pod warunkiem że zostaną spełnione obowiązujące warunki (np. płatności).

Jeśli oferowany produkt zostanie sprzedany ,ogłoszenie powinno zostać usunięte. Sprzedaż produktu kończy umowę pomiędzy Użytkownikiem a Buduj.nl i oznacza ze Buduj.nl w pełni wywiązało się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży.

3.4. Opcja:  „Pierwsze” i „ Pogrubione”

Przy umieszczaniu Ogłoszenia można wybrać opcje „Pierwsze” – wtedy ogłoszenie zostanie umieszczone powyżej zwykłych ogłoszeń, będzie umieszczone w ramce i będzie widoczne na stronie głównej (Home).

Druga opcja jest ogłoszenie „ Pogrubione” – pogrubione będzie tytuł Ogłoszenia.

Obydwie opcje związane są z dodatkową oplata

4. Prawo odstąpienia

4.1. W niektórych przypadkach prawo pozwala na odstąpienia od umowy zgodnie z artykułem 6: 230o BW kodeksu cywilnego.

4.2. Wniosek o odstąpienie powinien być przesłany na info@buduj.nl

4.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie może być użyte w przypadku Ogłoszeń, które zostały usunięte ze Platformy zgodnie z postanowieniami Regulaminu (w tym zgodnie z sekcją I artykuł 6)

lub

(i) zostały usunięte z Platformy

lub

(ii) zostały umieszczone przez Ogłoszeniodawców, którzy zostali wykluczeni z korzystania z usług Buduj.nl lub ograniczone przez warunki.

4.4. O ile nie uzgodniono inaczej, Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe,  w trakcie ustawowo określonego terminu odstąpienia, umieszczenie Ogłoszenia. Ma to wpływ na obowiązującym prawem odstąpienia. Użytkownik  zrzeka się prawa do odstąpienia w przypadku gdy Buduj.nl wywiązało się ze swoich powinności wynikających z Umowy Sprzedaży.

4.5. Jeżeli Użytkownik powołał się na prawo odstąpienia ustanowione w art 4.1 w stosunku do ogłoszenia ,które zostało już opublikowane,  wyraża zgodę, na proporcjonalną opłatę dla Buduj.nl za usług wyświadczonych przez Buduj.nl. W niektórych przypadkach ta proporcjonalna rekompensata będzie obliczana na podstawie liczby dni pozostałych w wykorzystaniu od momentu powołania się na prawo odstąpienia do uzgodnionego okresu emisji.

4.6. Kwota należna Ogłoszeniodawcy z tytułu odstąpienia, pomniejszona o rekompensatę dla Buduj.nl zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

5. Oferty nie są wiążące w niżej wymienionych przypadkach:

5.1. O ile ustalenia tego Regulamin nie przewidują inaczej, irracjonalne oferty składane przy zakupie nie są wiążące . Ogłoszeniodawca nie jest zobowiązany do przyjęcia takiej oferty. Jeśli oferta została zaakceptowana przez Ogłoszeniodawcę to Użytkownik / osoba składającą ofertę nie jest zobowiązana do zakupu.

5.2. Jeśli ogłoszenie zostanie usunięte z powodu upływu okresu emisji lub z jakiegokolwiek innego powodu, oferowane kwoty zostaną również usunięte.

5.3. Niedopuszczalne jest umieszczanie ofert w celu zakłócenia procesu sprzedaży .

6. Sposoby dokonywania płatności za oferowane w ogłoszeniu produkty / usługi

6.1. Ogłoszeniodawca nie może zobligować Użytkownika do użycia specjalnego sposobu dokonania płatność.

6.2. Zabrania się wpisywania w ogłoszeniu tylko częściowej kwoty.

6.3. Ogłoszeniodawcy, którzy jako przedsiębiorcy oferują swoje towary i usługi dla osób fizycznych , na podstawie artykułu 38 ustawy o  VAT maja obowiązek podania kwoty  VAT w ogłoszeniu

7. Płatności. Płatne ogłoszenia

7.1. Przy wyborze płatnego ogłoszenia i/lub opcji „Pierwsze” lub „ Pogrubione” zostaje podana cena. Cena ta zawiera podatek VAT.

7.2. Zobowiązanie do zapłaty obowiązuje w chwili umieszczenia Ogłoszenia. Ogłoszenia, które nie zostały zapłacone nie zostaną opublikowane. Jeżeli płatność nie jest lub nie została uiszczona w terminie, Buduj.nl ma prawo do usunięcia Ogłoszenia z listy oczekujących na publikacje.

7.3. Buduj.nl może w każdej chwili zmodyfikować Portal. To samo tyczy się usług oferowanych przez Buduj.nl. Dołożymy starań aby zmiany te zostały w jak najkrótszym czasie przekazane Użytkownikom

7.4. Podatek VAT

Do wszystkich oferowanych przez Buduj.nl usług , jeśli nie podano inaczej, jest doliczany podatek VAT w wysokości 21%.

Elektroniczne faktury są wysyłane na podany przez Użytkownika adres mailowy. W niedalekiej przyszłości w Panelu Klienta znajdzie się opcja wglądu w faktury danego Użytkownika

8. Buduj.nl nie ponosi odpowiedzialności za:

8.1. Buduj.nl nie kontroluje jakości i/lub legalności produktów i usług oferowanych w Ogłoszeniach, rzetelności ofert, kompetencji Ogłoszeniodawców do rozporządzania oferowanym produktami lub kompetencji do świadczenia oferowanych usług. Jak również kompetencji osób reagujących na Ogłoszenia.

8.2. Buduj.nl nie może zagwarantować, ze produkty lub usługi oferowane na Portalu spełnią oczekiwania kupujących / reagujących na Ogłoszenie

9. Zwolnienie od odpowiedzialności Buduj.nl

9.1. Każdy Użytkownik zwalnia Buduj.nl od odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez:

(i) zawarcie umowy w oparciu o Ogłoszenie

(ii) korzystaniu z zakupionych na Portalu produktów lub usług

(iii) stosowania oferowanych na Portalu usług i zakupionych na Portalu

(iv) (rzekome) naruszenie i/lub w inny sposób niezgodne z prawem treść Ogłoszenia i/lub oferowanego produktu.

9.2. Warunki dotyczące ograniczonej odpowiedzialności Buduj.nl są zawarte w pkt I, art. 7.

10. Zmiany w Usługach Buduj.nl

Buduj.nl zastrzega sobie prawo (częściowej) zmiany Usług.  W każdej chwili możemy zmienić lub zakończyć nasze usługi. Będziemy starać się informować o zmianach przed wejściem tych zmian w życie.

10.1. Buduj.nl zastrzega sobie prawo do zmian cen za oferowane usługi. W każdej chwili możemy zmienić ceny. Aktualne ceny Ogłoszeń są opublikowane w Cenniku na naszym Portalu.

11. Publikacja ogłoszeń na innych stronach / portalach.

11.1. Buduj.nl może użyć Ogłoszenie do celów promocyjnych. Oznacza to ze Ogłoszenie lub jego fragment zostanie opublikowane poprzez (inne) kanały informacyjne ( np. strony internetowe innych podmiotów)

11.2. Poprzez publikacje Ogłoszenia na Portalu, Użytkownik przekazuje Buduj.nl  bezpłatną, ogólnoświatową, nieodwoływalną,   podlegającą dalszemu licencjonowaniu i niezbywalna licencje do używania treści Ogłoszenia, jego powielania, rozpowszechniania i upublicznienia (oraz w celu umożliwienia osobom trzecim używania i odtworzenia) w celach marketingowych, promocji, reklamy. Użytkownik oświadcza ze jest uprawniony do przekazania takiej licencji.

11.3. Buduj.nl zastrzega sobie prawo do udostępniania osobom trzecim, Ogłoszeń  lub ich fragmentów w celach promocyjnych. Promocja ta odbędzie na stronach internetowych osób trzecich i/lub droga mailowa lub poprzez inny kanał informacyjnym.

11.4. W celu udostepnienia Ogłoszeń na urządzeniach mobilnych lub innych aplikacjach, może być konieczna zmiana formatu Ogłoszenia.

11.5. Na Portalu znajdują się odnośniki (np. w formie linków lub banera) do stron internetowych osób trzecich. Odniesienia te mogą być także umieszczone obok Ogłoszenia. Buduj.nl nie ma kontroli lub wpływu na treść, regulamin i politykę prywatności tych stron.