Wiadomości Buduj.nl

bądź na bieżąco

Zastanawiasz się, czy kupić bilet na II Polskie Forum Budowlane ? Weź udział w naszym konkursie, a może go wygrasz.

Kupiłeś już bilet? Nie szkodzi! Jeśli wygrasz – oddamy Ci pieniądze!

Zasady konkursu są proste – wchodzisz na naszego fanpage’a Facebook’owego i pod zdjęciem konkursowym publikujesz odpowiedź na pytanie: Czego chciałbyś się dowiedzieć na naszym Forum, co ułatwi Ci prowadzenie swojego biznesu w Holandii?

Proste? To wskakuj tutaj i weź udział w konkursie już teraz!

Masz czas tylko do 13 września 2019 – o godzinie 21.00 rozlosujemy zwycięzców.

Zapraszamy, Buduj.nl :)

 

Regulamin Konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu jest firma Buduj.nl z siedzibą w Lelystad, Holandia (dalej: Buduj.nl)

1.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Buduj.nl

1.3 Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na fanpage’u „Buduj.nl” na Facebooku

1.4 Termin rozpoczęcia Konkursu to 08 września 2019. Konkurs zostanie zakończony 13 września 2019 o godzinie 21:00. Wybór zwycięzców Konkursu będzie miał miejsce 13 września 20198 o godzinie 21.00 na fanpage’u „Buduj.nl” na Facebooku

1.5 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

1.6 Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych według prawa holenderskiego. Osoby niepełnoletnie wykluczone są z udziału w Konkursie. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie wszystkich następujących warunków:

- osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2.1.

- Laureat konkursu zobowiązany jest wyrazić zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska podczas ogłoszenia wyników

- osoba biorąca udział jest zobligowana zaakceptować Regulamin Konkursu.

3. NAGRODY

3.1 Zdobywcami nagród w Konkursie jest 5 (pięciu) uczestników, którzy pozostawią komentarz z odpowiedzią pod postem konkursu „Budujmy Razem!” na fanpage’u „Buduj.nl” na Facebooku

3.2 Nagroda w Konkursie (dalej: Nagroda) składa się z jednego biletu wstępu na wydarzenie Forum Budowlane w Holandii, które odbędzie się dnia 28 września 2019.  

3.3 Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

3.4 O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

3.5 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

3.6 Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres info@buduj.nl  w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

4.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

4.2 Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z udostępnieniem nagrody,

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

5.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

6.2 W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Buduj.nl.

6.3 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

Zobacz również:

Zobacz także

Tak mówiono o Pierwszym Forum Budowlanym – wspomnienia

10 Lip

  W zeszłym roku zorganizowaliśmy pierwsze Forum Budowlane w Holandii. Impreza przerosła nasze oczekiwania, oczywiście w pozy...

Więcej

BTW verlegd - wszystko co musisz wiedzieć - obejrzyj 8 Vlog

22 Cze

    Czym jest BTW verlegd? Kiedy się go stosuję? Na co zwrócić uwagę wystawiając fakturę z BTW verlegd?   Tego w...

Więcej

BiegnijMy Razem - wszystkie informacje na temat wyzwania

30 Maj

 Dziś wszystko o naszym wyzwaniu #biegnijmyrazem, którego wydarzenie jest już dostępne na Facebooku.  Celem wyzwania je...

Więcej

nasz kanał youtube

Buduj.nl TV

Odwiedź nasz kanał na

Zobacz polecane filmy

Lubię to!

Buduj.nl na Facebooku

Odwiedź nasz profil na

BUDUJ.NL ALL RIGHTS RESERVED © 2024
Wdrożenie: Solmedia.pl