Wiadomości Buduj.nl

bądź na bieżąco

Taryfikator mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym na rok 2019 w Holandii  znów w górę.

O to przykłady niektórych z najczęściej nakładanych mandatów:

  • brak zapiętych pasów bezpieczeństwa 140 euro
  • przejachanie na czerwonym świetle 240 euro
  • użycie bez potrzeby sygnału w każdym zmechanizowanym pojeździe (klakson) 380 euro
  • używanie świateł przeciwmgielnych bez potrzeby 95 euro
  • parkowanie na miejscu przeznaczonym dla inwalidów 380 euro
  • używanie telefonu (nawet trzymanie tylko w dłoni) 240 euro

 

Poniżej przykłady większości mandatów na rok 2019 :

OGÓLNE

Nie wystawienie trójkąta ostrzegawczego podczas postoju awaryjnego pojazdu, kiedy nie ma włączonych świateł ostrzegawczych 140 euro

Nie przejechanie na zielonym świetle  140 euro

Nie zatrzymanie się przed mostem pomino ostrzegających czerwonych świateł 240 euro

 

OŚWIETLENIE

Jazda bez świateł w nocy na obszarze zabudowanym 95 euro

Jazda bez świateł w nocy na obszarze niezabudowanym 140 euro

Jazda bez świateł w ciągu dnia o ograniczonej widoczności 140 euro

Ograniczenie widoczności innym użytkownikom po przez używanie świateł drogowych 140 euro

Brak tylnego oświetlenia w nocy poza terenem zabudowanym 95 euro

Brak tylnego oświetlenia w nocy na terenie zabudowanym  140 euro

Brak tylnego oświetlenia w ciągu dnia o ograniczonej widoczności 140 euro

 

ZASADY RUCHU DROGOWEGO

Prowadzący motor, naruszanie obowiązku trzymania się prawej strony na autostradzie/drodze szybkiego ruchu – 140 euro

Prowadzący środka transportu, naruszanie obowiązku trzymania się prawej strony na autostradzie/drodze szybkiego ruchu – 240 euro

Poruszanie się pojazdem mechanicznym po miejscach niedozwolnych do jazdy jak np. chodnik, ścieżka rowerowa/ dla pieszych – 140 euro

Parkowanie pojazdu mechanicznego w miejscach niedozwolnych jak np. chodnik, ścieżka rowerowa/ dla pieszych  – 95 euro

Używanie ścieżek rowerowych dokładnie odzielonych linią ciągłą przez pojazdy mechaniczne – 140 euro

Za nie wyprzedzanie lewą stroną – 240 euro

Blokowanie skrzyżowania– 240 euro

Nieudzielenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu pojazdom z prawej strony – 240 euro

Nieudzielenie pierwszeństwa najeżdżającym z prawej strony na drodze utwardzonej przy wyjeżdżaniu z drogi gruntowej – 240 euro

Nieudzielenie pierwszeństwa  tramwajowi – 240 euro

Als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken – 240 euro

Wjeżdżanie między kolumnę pojazdów wojskowych – 95 euro

Wjeżdżanie między kolumnę pojazdów konduktu pogrzebowego – 95 euro

Skręcanie bez użycia kierunkowskazu   – 95 euro

Skręcanie bez udzielenia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżających z naprzeciwka – 240 euro

Skręcanie bez udzielenia pierwszeństwa pojazdom , które znajdują się bardzo blisko prawej/lub lewej tylnej strony skręcającego pojazdu – 240 euro

Pozostawienie pojazdu w miejscu, które mogło spowodować niebezpieczną sytuację w ruchu drogowym lub go uniemożliwiać – 140 euro

Pozostawienie pojazdu na skrzyżowaniu – 140 euro

Pozostawienie pojazdu na ścieżce rowerowej – 95 euro

Pozostawienie pojazdu na miejscu do przechodzenia lub w odległości do 5 metrów od przejścia – 95 euro

Pozostawienie pojazdu w tunelu – 95 euro

Pozostawienie pojazdu na przystanku autobusowym – 95 euro

Pozostawienie pojazdu wzdłuż źółtej ciągłej linii  – 95 euro

Pozostawienie pojazdu przy przejeździe kolejowym – 95 euro

Podwójne parkowanie – 95 euro

Parkowanie w niebieskiej strefie – 95 euro

Pozostawienie pojazdu bez nagłej potrzeby na tzw. korytarzach ratunkowych lub na lotnisku – 240 euro

 

SPECJALNE MANEWRY

Włączanie sie do ruchu drogowego bez udzielenia pierwszeństwa uczestnikom już będących w ruchu – 240 euro

Cofanie pojazdu bez udzielenia pierwszeństwa uczestnikom już biorących udział w ruchu drogowym – 240 euro

Zawracanie pojazdu bez udzielenia pierwszeństwa uczestnikom już biorących udział w ruchu drogowym  – 240 euro

Włączanie sie do ruchu drogowego bez udzielenia widocznego znaku – 95 euro

 

PRAWO JAZDY

Nieczytelny dowód rejestracyjny  – 45 euro

Brak tablicy rejestracyjnej środka transportu / przyczepy – 140 euro

Brak badań technicznych / lub ich termin jest już nieważny pojazdu do maksymalnej masy 3500 kg  – 140 euro

Brak badań technicznych / lub ich termin jest już nieważny pojazdu powyżej 3500 kg  – 400 euro

Prawo jazdy nie spełniające podstawowych wymogów – 45 euro

Nieczytelne prawo jazdy – 95 euro

 

PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI

Przekroczenie maksymalnej prędkości na terenie zabudowanym:

o 4 km/h – 27 euro

o 5 km/h– 34 euro

o 6 km/h – 40 euro

o 7 km/h – 48 euro

o 8 km/h – 54 euro

o 9 km/h – 63 euro

o 10 km/h – 72 euro

o 11 km/h – 95 euro

o 12 km/h – 105 euro

o 13 km/h – 115 euro

o 14 km/h – 123 euro

o 15 km/h – 133 euro

o 16 km/h – 144 euro

o 17 km/h – 153 euro

o 18 km/h – 165 euro

o 19 km/h – 176 euro

o 20 km/h – 191 euro

o 21 km/h – 203 euro

o 22 km/h – 215 euro

o 23 km/h – 229 euro

o 24 km/h – 241 euro

o 25 km/h – 256 euro

o 26 km/h – 270 euro

o 27 km/h – 287 euro

o 28 km/h – 304 euro

o 29 km/h – 317 euro

o 30 km/h – 334 euroko

 Przekroczenie maksymalnej prędkości na terenie zabudowanym, gdzie max prędkość jest do 30 km/h lub pracach drogowych:

o 4 km/h – 46 euro

o 5 km/h – 54 euro

o 6 km/h – 63 euro

o 7 km/h – 75 euro

o 8 km/h – 85 euro

o 9 km/h – 95 euro

o 10 km/h – 107 euro

o 11 km/h – 133 euro

o 12 km/h – 146 euro

o 13 km/h – 158 euro

o 14 km/h – 170 euro

o 15 km/h – 185 euro

o 16 km/h – 195 euro

o 17 km/h – 209 euro

o 18 km/h – 223 euro

o 19 km/h – 241 euro

o 20 km/h – 257 euro

o 21 km/h – 270 euro

o 22 km/h – 283 euro

o 23 km/h – 302 euro

o 24 km/h – 319 euro

o 25 km/h – 337 euro

o 26 km/h – 356 euro

o 27 km/h – 375 euro

o 28 km/h – 394 euro

o 29 km/u – 412 euro

 Przekroczenie maksymalnej prędkości poza terenem zabudowanym oraz na drogach szybkiego ruchu:

o 4 km/h – 24 euro

o 5 km/h – 32 euro

o 6 km/hu – 37 euro

o 7 km/h – 43 euro

o 8 km/h – 50 euro

o 9 km/h – 57 euro

o 10 km/h – 67 euro

o 11 km/h – 90 euro

o 12 km/h – 100 euro

o 13 km/h – 110 euro

o 14 km/h – 117 euro

o 15 km/h – 129 euro

o 16 km/h – 137 euro

o 17 km/h – 147 euro

o 18 km/h – 157 euro

o 19 km/h – 170 euro

o 20 km/h – 183 euro

o 21 km/h – 191 euro

o 22 km/h – 203 euro

o 23 km/h – 215 euro

o 24 km/hu – 229 euro

o 25 km/h – 241 euro

o 26 km/h – 256 euro

o 27 km/h – 269 euro

o 28 km/h – 283 euro

o 29 km/h – 300 euro

o 30 km/h – 317 euro

 Przekroczenie maksymalnej prędkości poza terenem zabudowanym oraz na drogach szybkiego ruchu przy pracach drogowych:

o 4 km/h – 37 euro

o 5 km/h – 45 euro

o 6 km/h – 53 euro

o 7 km/h – 63 euro

o 8 km/h – 73 euro

o 9 km/h – 79 euro

o 10 km/h – 90 euro

o 11 km/h – 113 euro

o 12 km/h – 121 euro

o 13 km/h – 133 euro

o 14 km/h – 147 euro

o 15 km/h – 158 euro

o 16 km/h – 173 euro

o 17 km/h – 187 euro

o 18 km/h – 198 euro

o 19 km/h – 211 euro

o 20 km/h – 223 euro

o 21 km/h – 241 euro

o 22 km/h – 256 euro

o 23 km/h – 265 euro

o 24 km/h – 283 euro

o 25 km/h – 300 euro

o 26 km/h – 316 euro

o 27 km/h – 334 euro

o 28 km/h – 349 euro

o 29 km/h – 370 euro

o 30 km/h – 384 euro

 Przekroczenie maksymalnej prędkości na autostradzie:

o 1 km/h – 11 euro

o 2 km/h – 16 euro

o 3 km/h – 20 euro

o 4 km/h – 24 euro

o 5 km/h – 31 euro

o 6 km/h – 37 euro

o 7 km/h – 43 euro

o 8 km/h – 49 euro

o 9 km/h – 55 euro

o 10 km/h – 63 euro

o 11 km/h – 86 euro

o 12 km/h – 93 euro

o 13 km/h – 100 euro

o 14 km/h – 107 euro

o 15 km/h – 118 euro

o 16 km/h – 128 euro

o 17 km/h – 137 euro

o 18 km/h – 147 euro

o 19 km/h – 158 euro

o 20 km/h – 170 euro

o 21 km/h – 181 euro

o 22 km/h – 191 euro

o 23 km/h – 203 euro

o 24 km/h – 215 euro

o 25 km/h – 223 euro

o 26 km/h – 234 euro

o 27 km/h – 246 euro

o 28 km/h – 257 euro

o 29 km/h – 270 euro

o 30 km/h – 284 euro

o 31 km/h – 292 euro

o 32 km/h – 304 euro

o 33 km/h – 323 euro

o 34 km/h – 339 euro

o 35 km/h – 348 euro

o 36 km/h – 367 euro

o 37 km/h – 384 euro

o 38 km/h – 396 euro

o 39 km/h – 419 euro

 Przekroczenie maksymalnej prędkości na autostradzie przy pracach drogowych:

o 4 km/h – 32 euro

o 5 km/h – 39 euro

o 6 km/h – 49 euro

o 7 km/h – 59 euro

o 8 km/h – 67 euro

o 9 km/h – 75 euro

o 10 km/h – 86 euro

o 11 km/h – 110 euro

o 12 km/h – 121 euro

o 13 km/h – 131 euro

o 14 km/h – 139 euro

o 15 km/h – 151 euro

o 16 km/h – 163 euro

o 17 km/h – 176 euro

o 18 km/h – 191 euro

o 19 km/h – 203 euro

o 20 km/h – 215 euro

o 21 km/h – 229 euro

o 22 km/h – 241 euro

o 23 km/h – 256 euro

o 24 km/h – 270 euro

o 25 km/h – 283 euro

o 26 km/h – 302 euro

o 27 km/h – 319 euro

o 28 km/h – 334 euro

o 29 km/u – 349 euro

o 30 km/u – 370 euro

 

Redakcja: Buduj.nl

Źródło: www.ad.nl

 

Zobacz również:

 

Zobacz inne propozycje Buduj.nl:

Obejrzyj galerię zdjęć z Pierwszego Forum Budowlanego w Holandi

Jesteśmy pierwszą siłą budowlaną w Holandii. Zobacz z jaką przewagą!

Holenderska budowlanka przebija rekord z roku 2008

 

nasz kanał youtube

Buduj.nl TV

Odwiedź nasz kanał na

Zobacz najnowsze filmy

Polecane

Lubię to!

Buduj.nl na Facebooku

Odwiedź nasz profil na

BUDUJ.NL ALL RIGHTS RESERVED © 2021
Wdrożenie: Solmedia.pl